Съобщение до Стоян Русев Копринков

Съобщение до Стоян Русев Копринков

Публикувано на: сряда, 27 март 2019
Валидно до: сряда, 10 април 2019, 16:01

ДО

СТОЯН РУСЕВ КОПРИНКОВ

Ж.К "СУХА РЕКА" №84,

ВХ.Д, ЕТ.7, АП.20

ГР.СОФИЯ

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №2369/30.08.2018 г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определен за собственик на УПИ VIII-141, кв.158 по плана на зона "Д", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас.

Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.


свали като pdf разглеждания: 766 последна промяна: 16:03:22, 27 март 2019