Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: петък, 29 март 2019
Валидно до: понеделник, 15 април 2019, 14:37

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения     

     В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид задължение

Вид на документа

1

ДГ11_14-19.1/29.03.2019

АФЕР НАССЕР

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ ДГ11_14-19.1-1, ДГ11_14-19-1, ДГ11_14-19.2-1, ДГ11_14-19.3-1, ДГ11_14-19.4-1, ДГ11_14-19.5-1, ДГ11_14-19.6-1, ДГ11_14-19.7-1/15.04.2016

2

ДГ61052/29.03.2019

ТЕОДОР ПЛАМЕНОВ АНГЕЛОВ

ДНИ,ТБО

Акт за установяване на задължения № ДГ61052-1/19.01.2018

3

ДГ63563/29.03.2019

САРАФОВО ПАРК ООД

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения № ДГ63563-1/24.07.2018

4

ДГ63679/29.03.2019

ХОНАРИК ГАРБИС ИВАНОВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ63679-1/01.08.2018

5

ДГ63735/29.03.2019

ПЕТЬО НИКОЛОВ ЯНЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ63735-1/02.08.2018

6

ДГ63746/29.03.2019

ДМИТРИЙ ВАЛЕРИЕВИЧ ТЮТЯЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ63746/02.08.2018

7

ДГ65120/29.03.2019

ЦВЕТЕЛИНА ЗЛАТАНОВА ГЕОРГИЕВА

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ65120-1/19.09.2018

8

ДГ66791/29.03.2019

ДАНИ ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ66791-1, ДГ66790-1, ДГ66788-1/02.11.2018

Настоящият списък е в сила за периода от 29.03.2019 г. до 15.04.2019 г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 983 последна промяна: 14:39:28, 29 март 2019