Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: петък, 29 март 2019
Валидно до: петък, 12 април 2019, 14:39

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел "КПС", Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

ВИД

Вид на документа

1.

ГС№66667/29.03.19

МАГДАЛЕНА ВАСИЛЕВА МИХАЙЛОВА

ДНИ ТБО

АУЗД№66667/07.03.2019г

2

ГС№66665/29.03.19

ЮЛИЯН ВАСИЛЕВ СТОЕВ

ДНИ ТБО

АУЗД№66665/05.03.2019г

3

ГС№66298/29.03.19

ДСЛ СЕКЮРИТЕ ЕООД

ДНИ ТБО

АУЗД№66298/11.03.2019г

4

ГС№66269/29.03.19

ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ КИЧУКОВ

ДПС

АУЗД№66269/07.03.2019г

5

ГС№65264/29.03.19

ИВАН ЙОРДАНОВ БАНОВ

ДПС

АУЗД№65264/06.03.2019г

6

ГС№64648/29.03.19

ДОБРИНКА СЪБЕВА ВАСИЛЕВА

ДНИ ТБО

АУЗД№64648/20.03.2019г

7

ГС№64597/29.03.19

ВАЛЕРИЯ НЕНЧЕВА МАРИНОВА

ДНИ ТБО

АУЗД№64597/01.03.2019г

8

ГС№64595/29.01.19

НИ ТРАНС ООД

ДНИ ТБО

АУЗД№64595/01.03.2019г

9

ГС№64476/29.03.19

ХРИСТИН ЛЕНКОВ ПАСПАЛЕВ

ДПС

АУЗД№64476/21.01.2019г

10

ГС№64400/29.03.19

ИВАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

ДПС

АУЗД№64400/05.03.2019г

11

ГС№64166/29.03.19

РАС ГРУП

ДПС

АУЗД№64166/05.03.2019г

12

ГС№64072/29.03.19

КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДУКОВА

ДПС

АУЗД№64072/20.03.2019г

13

ГС№64032/29.03.19

ИРА ГЕОРГИЕВА ДОЛАПЧИЕВА

ДНИ ТБО

АУЗД№64032/20.03.2019г

14

ГС№60747/29.03.19

РАДОСТИН ЕФТИМОВ МИХАЙЛОВ

ДНИ  ТБО

АУЗД№60747/20.01.2019г

15

ГС№59507/29.03.19

ПЕТКО КЪНЧЕВ ПЕТКОВ

ДПС

АУЗД№59507/23.01.2019г

16

№003969/29.03.19

ЕС ПИ БИ ЕООД

ДНИ ТБО

АУЗД№003969/01.07.2014г

17

ГС59317/29.03.19

ИМРЕ ФРАНЦ ЧОРИО

ДНИ ТБО

АУЗД№59317/25.03.2017г

18

№3803/29.03.19

СЪБИ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ

ДПС

АУЗД№003803/22.06.2015г

19

№4013/29.03.19

СТАМЕН ПЕТРОВ НИКОЛОВ

ДНИ ТБО

АУЗД№004013/15.07.2015г

20

№4048/29.03.19

ВИОЛЕТА ТОТЕВА ДИМИТРОВА

ДНИ ТБО

АУЗД№004048/15.07.2015г

21

№3880/29.03.19

ЖЕЧКА ТОДОРОВА ИВАНОВА

ДНИ ТБО

АУЗД№003880, 003881/30.06.2015г

  Настоящият списък е в сила за периода от 29.03.2019 г. до 12.04.2019 г.

 

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 1041 последна промяна: 09:35:51, 21 август 2019