Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: вторник, 02 април 2019
Валидно до: сряда, 17 април 2019, 15:15

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. 

       В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на ПОКАНА/ АУЗД

Име на задълженото лице

Булстат

ЕГН

Вид Задълж.

Вид на документа

 

 

68944 - 1/02.04.2019 г.    

ДИМИТРИНА ДИМОВА БАКАЛОВА

 

 

АУЗД №  68944-1/21.03.2019 г.

 

 

65063-1/02.04.2019 г.         

СЛАВКА ИВАНОВА ЧУКОВА

 

 

АУЗД№ ИП65063/19.09.2018г.

 

 

62012-1/02.04.2019 г.         

АНЧЕ   АСЕНОВА ПЕТКОВА

 

 

 

АУЗД№ ИП62012-1/25.04.2018Г.

 

 

62142/02.04.2019 г.    

ФАХРИ МУТАЛИБ МУТАЛИБ

 

 

АУЗД № ИП62142/04.05.2018Г., ИП62143/04.05.2018Г.

 

 

62043-1/02.04.2019 г.    

ЕМИЛ ВЛАДИМИРОВ РУСЕВ

 

 

АУЗД№ ИП62043-1/25.04.2018г.   

 

 

ИП62534-1/02.04.2019 г.    

ЗЛАТИНА ДИМИТРОВА ПИРЬОВА

 

 

АУЗД№

ИП62534 - 1/25.06.2018г., ИП62535 - 1/25.06.2018г., ИП62536 - 1/25.06.2018г.

 

 

 

ИП62127-1/02.04.2019 г.    

 

СИМОНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

АУЗД№

ИП62127 - 1/04.05.2018 Г., ИП62125-1/04.05.2018 Г., ИП62124-1/04.05.2018 Г.

 

 

ИП62537-1/02.04.2019 г.    

РОМАН НИКОЛОВ ТАХЧИЕВ

 

 

АУЗД№

ИП62537 - 1/25.06.2018г., ИП62538 - 1/25.06.2018г

 

 

ИП66835-1/02.04.2019 г.    

ПРОМЕТАЛИК  ЕООД

 

 

 

АУЗД№

ИП66835 - 1/06.11.2018 Г.

 

 

ИП64211-1/02.04.2019 г.    

СЪН  ФИКС   ЕООД

 

 

АУЗД№

ИП64211 - 1/28.08.2018г., ИП64215 - 1/28.08.2018г, ИП64216 - 1/28.08.2018г., ИП64220 - 1/28.08.2018г.

 

 

ИП58252-1/02.04.2019 г.    

 

ИНТЕРКОМПЛЕКТ  -  ТОДОР ГУДЖАРОВ  ЕТ

 

 

АУЗД№

ИП58252 - 1/26.09.2017 Г.

 

 

ИП61841-1/02.04.2019 г.    

ТОДОР КОСТОВ ДИМОВ

 

 

АУЗД№

ИП61841 - 1/12.04.2018 Г., ИП61843 - 1/12.04.2018 Г., ИП61847 - 1/12.04.2018 Г., ИП61848 - 1/12.04.2018 Г.,

 

 

ИП58265-1/02.04.2019 г.    

АБСОЛЮТ  ДЖИ  ЕМ   ЕООД

 

 

 

  АУЗД№

ИП58265 - 1/26.09.2017 Г.

 

 

ИП64685-1/02.04.2019 г.    

 

РЕД СТАР

 

 

АУЗД№

ИП64685 - 1/10.09.2018 Г., ИП64684 - 1/10.09.2018 Г., ИП64683 - 1/19.09.2018 Г.

 

 

ИП68536-1/02.04.2019 г.    

РАЛИЦА ГОСПОДИНОВА НОЙБАУЕР

 

 

АУЗД№

ИП68536 - 1/13.03.2019 Г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от  02.04.2019 г. до 17.04.2019

 


свали като pdf разглеждания: 944 последна промяна: 15:16:43, 02 април 2019