Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: вторник, 02 април 2019
Валидно до: вторник, 16 април 2019, 16:15

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Булстат / ЕГН

Вид на документа

1.

ГЯ59124 / 02.04.2019  г.

ПЕТЪР ЯНКОВ ПЕТРОВ

*********

АУЗ ГЯ59124 - 1 / 20.10.2017 г.

2.

ГЯ60333 / 02.04.2019

ДАМЯН ИВАНОВ ДОЙЧЕВ

*********

АУЗ ГЯ60333 - 1 и АУЗ ГЯ60333 - 1 от 20.11.2017 г.

3.

ГЯ63045 / 02.04.2019 г.

ЩЕРЮ АТАНАСОВ ЖЕЛЕВ

*********

АУЗ ГЯ63045 - 1; АУЗ ГЯ63046 - 1; АУЗ ГЯ63047 - 1; АУЗ ГЯ63048 - 1 и АУЗ ГЯ63049 - 1 от 02.07.2018 г.

4.

ГЯ63104 / 02.04.2019 г.

МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА

*********

АУЗ ГЯ63104 - 1 / 03.07.2018 г.

5.

ГЯ64975 / 02.04.2019 г.

ХРИСТИНА ПЕНЕВА ПЕНЕВА

*********

АУЗ ГЯ64975 - 1 / 18.09.2018 г.

6.

ГЯ65586 / 02.04.2019 г.

СЛАВИ ТОМОВ ТОДОРОВ

*********

АУЗ ГЯ65586 - 1; АУЗ ГЯ65587 - 1 и АУЗ ГЯ65588 - 1 от 03.10.2018 г.

7.

ГЯ65591 / 02.04.2019 г.

АСЯ НИКОЛОВА ДЪЛБОКОВА

*********

АУЗ ГЯ65591 - 1 / 03.10.2018 г.

8.

ГЯ65594 / 02.04.2019 г.

СТОЯН СТОЯНОВ ЖЕЛЯЗКОВ

*********

АУЗ ГЯ65594 - 1; АУЗ ГЯ65595 - 1; АУЗ ГЯ65596 - 1 и АУЗ ГЯ65597 - 1 от 04.10.2018 г.

9.

ГЯ65628 / 02.04.2019 г.

ДРЕКО-В

*********

АУЗ ГЯ65628 - 1 / 05.10.2018 г.

10.

ГЯ65751 / 02.04.2019 г.

ПЕТЪР ЯНКОВ БАКЪРДЖИЕВ

*********

АУЗ ГЯ65751 - 1 / 12.10.2018г.

11.

ГЯ65933 / 02.04.2019 г.

КОМФОРТ ЛАЙФ ЕООД

*********

АУЗ ГЯ65933 - 1 / 19.10.2018 г.

12.

ГЯ65955 / 02.04.2019 г.

ПРОФИ БУРГАС ООД

*********

АУЗ ГЯ65955 - 1 и АУЗ ГЯ65956 - 1 от 23.10.2018 г.

13.

ГЯ66023 / 02.04.2019г.

ГНОМ 14 ЕООД

*********

АУЗ ГЯ66023 - 1 / 24.10.2018 г.

14.

ГЯ66932 / 02.04.2019 г.

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПАНАЙОТОВ

*********

АУЗ ГЯ66932 - 1 / 14.11.2018 г.

15.

ГЯ66936 / 02.04.2019 г.

МАРИЯНА ПЕТКОВА ПЕЕВА

*********

АУЗ ГЯ66936 - 1 / 15.11.2018 г.

16.

ГЯ67011 / 02.04.2019 г.

САМОРА АД

*********

АУЗ ГЯ67011 - 1 / 20.11.2018 г.

17.

ГЯ67355 / 02.04.2019г.

ВЕКАПЛАСТ ООД

*********

АУЗ ГЯ67355 - 1 / 03.12.2018 г.

18.

ГЯ67370 / 02.04.2019 г.

ТЕОДОРА НЕНКОВА БАХЛОВА - РАДОЕВА

*********

АУЗ ГЯ67370 - 1 и АУЗ ГЯ67371 - 1 от 03.12.2018 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 02.04.2019 г. до 16.04.2019 г.


свали като pdf разглеждания: 632 последна промяна: 16:16:47, 02 април 2019