До всички заинтересовани собственици съобщение за УПИ I, кв.70, по плана на зона „Г", ж.р. „Меден Рудник", гр. Бургас

До всички заинтересовани собственици съобщение за УПИ I, кв.70, по плана на зона „Г", ж.р. „Меден Рудник", гр. Бургас

Публикувано на: петък, 05 април 2019
Валидно до: петък, 19 април 2019, 09:44

ДО
Всички заинтересовани собственици

 

Уведомяваме Ви, че за УПИ I, кв.70, по плана на зона "Г", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатори 07079.651.346 и 07079.651.347 по КК на гр.Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ.
Същият е изложен в стая №4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане", всеки ден от 08.30 до 12.30 часа.
На основание чл.128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция "ЦАУ Възраждане" до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.


Изготвил:
Кр.Стоянова-гл.специалист
тел: 056/907 467

 


свали като pdf разглеждания: 863 последна промяна: 09:45:07, 05 април 2019