Съобщение до Величка Димитрова

Съобщение до Величка Димитрова

Публикувано на: четвъртък, 11 април 2019
Валидно до: четвъртък, 18 април 2019, 11:57

 

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава  Констативен акт №П-4/20.02.2019г., съставен на основание чл.225а, ал.2 от Закона за устройство на територията от служители по чл.223, ал.2 от ЗУТ.  

 

 

        Община Бургас, съобщава на Величка Илиева Иванова, с адрес: гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл.403, вх.Г, ет.5 и на Мария Илиева Илиева, с адрес: гр. Бургас, ж.к. "Лазур",  бл.12, ет.15, ап.85, че на основание чл.225а, ал.2 от Закона за устройство на територията е съставен Констативен акт №П-4/20.02.2019г. за строеж, незаконен по смисъла на чл.225, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ: "Надстройка на едноетажна монолитна сграда" ( под №101 по схема на РДНСК - Бургас в района на Каналите), находящ се в землището на гр. Бургас, неурегулиран поземлен имот, представляващ отдел 236 - ДФГ в местност "Ченгене скеле", който е основание за започване на административно производство за издаване на заповед по реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ за премахване на незаконния строеж.

        Със съдържанието на констативния акт можете да се запознаете в стая №11 от 9:00ч. до 11:00ч., находяща се в сградата на Дирекция "ЦАУ Приморие", Община Бургас (ул. "Александровска", №83).

        Възражения по констативният акт могат да бъдат подавани до Община Бургас, Дирекция "ЦАУ-Приморие"  в 7 (седем) дневен срок считан от датата на съобщаване.

       Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

 

 

 

 

Отдел "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация", Община Бургас

Главен специалист БКСВЕ - М. Димитрова

 


свали като pdf разглеждания: 571 последна промяна: 11:58:05, 11 април 2019