Съобщение до МАрин Петров Кънев, наследниците на Георги Костадинов Ганчев, наследници на Никола Костадинов Ганчев

Съобщение до МАрин Петров Кънев, наследниците на Георги Костадинов Ганчев, наследници на Никола Костадинов Ганчев

Публикувано на: петък, 12 април 2019
Валидно до: петък, 26 април 2019, 15:43

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.707. 157 по КК на гр.Бургас, по плана с.о. "ОСТРИЦА-2", землище на кв.Банево, гр.Бургас.

Планът  е изложен в стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция " ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него  всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат за направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция " ЦАУ Освобождение" до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.


свали като pdf разглеждания: 635 последна промяна: 15:45:54, 12 април 2019