Уведомление ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ГР.БУРГАС, Ж.К. „ИЗГРЕВ" БЛ.7, ВХ.1, ВХ.2, ВХ.3, ВХ.4;БЛ.8, ВХ.1, ВХ.2, ВХ.3, ВХ.4, ВХ.5, ВХ.6 и УПИ III-52, кв.13

Уведомление ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ГР.БУРГАС, Ж.К. „ИЗГРЕВ" БЛ.7, ВХ.1, ВХ.2, ВХ.3, ВХ.4;БЛ.8, ВХ.1, ВХ.2, ВХ.3, ВХ.4, ВХ.5, ВХ.6 и УПИ III-52, кв.13

Публикувано на: петък, 12 април 2019
Валидно до: вторник, 30 април 2019, 16:26

Уведомление ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ  НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ГР.БУРГАС, Ж.К. "ИЗГРЕВ" БЛ.7, ВХ.1, ВХ.2, ВХ.3, ВХ.4;БЛ.8, ВХ.1, ВХ.2, ВХ.3, ВХ.4, ВХ.5, ВХ.6  и УПИ III-52, кв.13

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ"

ДО

 

СОБСТВЕНИЦИТЕ  НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В

БЛ.7, Ж.К. "ИЗГРЕВ" , ВХ.1, ВХ.2, ВХ.3, ВХ.4

ГР.БУРГАС

 

СОБСТВЕНИЦИТЕ  НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В

БЛ.8, Ж.К. "ИЗГРЕВ" ВХ.1, ВХ.2, ВХ.3, ВХ.4, ВХ.5, ВХ.6

ГР.БУРГАС

 

СОБСТВЕНИЦИТЕ  НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В

УПИ III-52, кв.13

ГР.БУРГАС

 

Уведомяваме  Ви, че със Заповед 342/15.02.19г. на  Заместник - кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас  е  одобрено изменение на   Подробен устройствен план -План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за УПИ IV-63 в кв.13 и Заповед 343/ 15.02.19г. за Работен устройствен план /РУП/ за УПИ III-52 и УПИ IV-63 в кв.13 по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас.         

Заповедите са изложени в стая № 5  на  Дирекция  "ЦАУ  Изгрев " всеки  ден  от  8.30 до 12.00ч ./ тел.056 86 32 39 /

На основание чл. 215 ал. 1 и 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение до Административен съд - Бургас, чрез Дирекция "ЦАУ Изгрев". Жалбата следва да се направи в два екземпляра. 

 

Дирекция "ЦАУ Изгрев" 
гл.специалист:
инж.В.Ангелова


свали като pdf разглеждания: 1185 последна промяна: 17:02:32, 12 април 2019