СЪОБЩЕНИЕ ДО ТОДОР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ И КОСТАДИН ПЕТКОВ ЧЕРЕЛОВ

СЪОБЩЕНИЕ ДО ТОДОР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ И КОСТАДИН ПЕТКОВ ЧЕРЕЛОВ

Публикувано на: понеделник, 15 април 2019
Валидно до: вторник, 30 април 2019, 09:35

ДО

ТОДОР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ЖК."ИЗГРЕВ‘‘ №3, ВХ.В, АП.74
ГР. БУРГАС    

КОСТАДИН ПЕТКОВ ЧЕРЕЛОВ
С.КОШАРИЦА

Уведомяваме Ви, че със Заповед 312/ 11.02.2019г. на Зам.-кмет "Стротелство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас е одобрен  ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.466 по КК на гр.Бургас, в СО"Бизнес-парк Бургас 2", в устройствена зона 07079/7 съгласно действащ ОУП на гр.Бургас , м."Дванадесетте" /бивша местност Ониклика /.

Заповедта  е изложена в стая № 5  на  Дирекция  "ЦАУ  Изгрев " всеки  ден  от  8.30 до 12.00ч ./ тел.056 86 32 39 /

На основание чл. 215 ал. 1 и 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение до Административен съд - Бургас, чрез Дирекция "ЦАУ Изгрев". Жалбата следва да се направи в два екземпляра.                                                                                                                                 

Дирекция "ЦАУ Изгрев" 
гл.специалист: инж.В.Ангелова


свали като pdf разглеждания: 529 последна промяна: 09:37:05, 15 април 2019