Съобщение до заинтересовани собственици за изготвен проект на изменение на УПИ VIII-53, кв.178, по плана на зона „Д", ж.р. „Меден Рудник"

Съобщение до заинтересовани собственици за изготвен проект на изменение на УПИ VIII-53, кв.178, по плана на зона „Д", ж.р. „Меден Рудник"

Публикувано на: вторник, 16 април 2019
Валидно до: вторник, 30 април 2019, 16:32

ДО
Всички заинтересовани собственици


Уведомяваме Ви, че за УПИ VIII-53, кв.178, по плана на зона "Д", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.671.195 по КК на гр.Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ.
Същият е изложен в стая №4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане", всеки ден от 08.30 до 12.30 часа.
На основание чл.128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция "ЦАУ Възраждане" до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

 

Изготвил:
Кр.Стоянова-гл.специалист
тел: 056/907 467


свали като pdf разглеждания: 660 последна промяна: 16:33:46, 16 април 2019