Съобщение за издадено Решение №639/15.03.2019 г.

Съобщение за издадено Решение №639/15.03.2019 г.

Публикувано на: понеделник, 22 април 2019
Валидно до: понеделник, 06 май 2019, 13:46

Съобщение за издадено Решение №639/15.03.2019г. на зам.-кмет по "Строителство инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за допълване на Заповед № 2922/19.10.2017г. за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ, ХІІ, VІІ и VІІІ  в кв. 3 по плана на с. Маринка.

 

 

Публикувано на: понеделник  /22.04.2019г./

Валидно до: понеделник /06.05.2019г./

 

ДО

Роберт Кирковски и Христина Маринова Кирковска, собственици на УПИ IX-20243 и X-20243 в кв.3 по плана на с.Маринка, общ.Бургас.

 

 

Изх. № 94-01-18433(10)/22.04.2019г.

Дирекция ЦАУ "Зора"                              

 

 

            Уведомяваме Ви, че с Решение №639/15.03.2019г. на зам.-кмет по "Строителство инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас е допълнена Заповед № 2922/19.10.2017г. за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІ, ХІІ, VІІ и VІІІ  в кв. 3 по плана на с. Маринка.

            Решението е изложено в стая № 217 на Дирекция ЦАУ "Зора" всеки делничен ден от 8,30ч. до 12,30ч.

            Същото подлежи на обжалване, чрез Община Бургас пред Административен съд - град Бургас в 14 дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

Справка на тел. 056/83-76-16                                               Илияна Иванова

                                                                                                   Гл. специалист

 

 


свали като pdf разглеждания: 682 последна промяна: 13:49:04, 22 април 2019