Съобщение до Катя Георгиева за придобиване на собственост

Съобщение до Катя Георгиева за придобиване на собственост

Публикувано на: понеделник, 22 април 2019
Валидно до: понеделник, 06 май 2019, 14:11

До
Катя Желязкова Георгиева
Ул. Любен Каравелов 13
Кв. Банево, гр. Бургас

УВЕДОМЛЕНИЕ

В качеството Ви на наследник на Господин Иванов Георгиев Ви уведомяваме, че на основание §62, ал. 3 от ПЗР към ПМС №456 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, е издадена Заповед №456/22.02.2019г. на Кмета на Община Бургас, с която се признава правото на насл. на Стоян Ангелов Панделиев да придобият собствеността върху ПИ с идентификатор 07079.706.953 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 600 кв. метра.

Препис от заповедта можете да получите в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26, Дирекция "Управление на общинската собственост", ет. 2, стая № 201, в 14-дневен срок от датата на залепване на уведомлението.

За допълнителна информация: тел. 056/907-222-И. Маринска/П. Буйнова

Дата: 22.04.2019г.
гр. Бургас


свали като pdf разглеждания: 647 последна промяна: 14:12:55, 22 април 2019