Съобщение до Тодорка Афиодорова ЩЕрева, Катя Делева Попова, "Агроеко" ЕООД, "Грейп Вайн ИНвестмънтс" ЕООД

Съобщение до Тодорка Афиодорова ЩЕрева, Катя Делева Попова, "Агроеко" ЕООД, "Грейп Вайн ИНвестмънтс" ЕООД

Публикувано на: понеделник, 22 април 2019
Валидно до: сряда, 08 май 2019, 16:42

ДО  ТОДОРКА АФИОДОРОВА ЩЕРЕВА, ЖК. "ИЗГРЕВ" №39, ВХ.9, ГР.БУРГАС

ДО "ГРЕЙП-ВАЙН ИНВЕСТМАНТС" ЕООД, УЛ. "ЦАРИГРАДСКА" 70, ЕТ.1, АП.3, ГР.БУРГАС

ДО КАТЯ ДЕЛЕВА ПОПОВА, УЛ. "РАКОВСКИ" 15, ГР.БУРГАС

ДО "АГРОЕКО" ЕООД, УЛ. "7773-ТА" 6, ГР.СОФИЯ

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект Подробен устройствен план -План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.2.1764 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона 13/Смф съгласно действащ ОУП на гр.Бургас .

Същият  е изложен в стая № 5 на  Дирекция  "ЦАУ  Изгрев" всеки ден от 8.30 до 12.00ч.,   тел.056 86 32 39

На основание чл.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ  заинтересованите могат да  направят писменни възражения и искания по проекта чрез  Дирекция " ЦАУ Изгрев"  в  14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение.


свали като pdf разглеждания: 358 последна промяна: 16:44:36, 22 април 2019