Уведомление за изготвен ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.1764 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона 13/Смф съгласно действащ ОУП на гр.Бургас

Уведомление за изготвен ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.1764 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона 13/Смф съгласно действащ ОУП на гр.Бургас

Публикувано на: вторник, 23 април 2019
Валидно до: четвъртък, 09 май 2019, 12:00

ДО ТОДОРКА АФИОДОРОВА ЩЕРЕВА, ЖК. "ИЗГРЕВ" №39, ВХ.9, ГР.БУРГАС
ДО "ГРЕЙП-ВАЙН ИНВЕСТМАНТС" ЕООД, УЛ. "ЦАРИГРАДСКА" 70, ЕТ.1, АП.3, ГР.БУРГАС
ДО КАТЯ ДЕЛЕВА ПОПОВА, УЛ. "РАКОВСКИ" 15, ГР.БУРГАС
ДО "АГРОЕКО" ЕООД, УЛ. "7773-ТА" 6, ГР.СОФИЯ

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект Подробен устройствен план -План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.2.1764 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона 13/Смф съгласно действащ ОУП на гр.Бургас.
Същият е изложен в стая № 5 на Дирекция "ЦАУ Изгрев" всеки ден от 8.30 до 12.00ч., тел.056 86 32 39
На основание чл.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писменни възражения и искания по проекта чрез Дирекция " ЦАУ Изгрев" в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение .


Дирекция "ЦАУ Изгрев"
гл.специалист: инж.В.Ангелова


свали като pdf разглеждания: 786 последна промяна: 12:03:01, 23 април 2019