Съобщение до неизвестен извършител

Съобщение до неизвестен извършител

Публикувано на: сряда, 24 април 2019
Валидно до: сряда, 01 май 2019, 17:00

 

ДО

НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ

 

 

 

 

 

                                                 СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 225а, ал. 2, изречение трето от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщаваме на неизвестен извършител за съставен Констативен акт №И-2/11.04.2019 г. за строеж: "Метален портал", състоящ се от две врати, с размери обща дължина приблизително 4,00 м и височина 1,80м, находящ се в улична регулация, в трасето на тупикова улица между осови точки с номера 90 и 91, кв. 26 (публична общинска собственост) по плана на с. Брястовец, Община Бургас (ул. "Двадесет първа")

Възражения по констативния акт могат да бъдат подавани до Община Бургас - ЦАУ "Изгрев" (к-с "Зорница", бл. 47, гр. Бургас) в 7 (седем)-дневен срок, считан от датата на обявяване.

 

 

 

Главен специалист БКСВЕ - Н. Йорданова

 


свали като pdf разглеждания: 554 последна промяна: 17:01:25, 24 април 2019