Съобщение до Николай Тодор Кирязов, управител на "Грийнтех 7" ЕООД за издадена заповед №1793/29.06.18г.

Съобщение до Николай Тодор Кирязов, управител на "Грийнтех 7" ЕООД за издадена заповед №1793/29.06.18г.

Публикувано на: четвъртък, 25 април 2019
Валидно до: петък, 10 май 2019, 13:39

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Николай Тодоров Кирязов, управител на "Грийнтех 7“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Хан Крум“ №15Б, ет.2; ЕИК 201858609 за издадена Заповед №1793/29.06.2018г.

Във връзка с открито административно производство по реда на чл.57а от ЗУТ е издадена заповед №1793/29.06.2018г. за обект: "Панелен павилион“ под №12 в работна схема на община Бургас, поставен в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.602.485 по КК на гр.Бургас; административен адрес: гр.Бургас, ПЗ "Север“, бул."проф.Яким Якимов“ №1, на паркинга.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщаването й, по реда на чл.215 от ЗУТ, чрез община Бургас пред Административен съд – гр.Бургас.

За запознаване със Заповед №1793/29.06.2018г., заповядайте в същия срок в Дирекция "ЦАУ Освобождение“, община Бургас (гр.Бургас, ж.к."Славейков“, до бл.49), стая №27.

 

 

Главен специалист БКСВЕ – В.Гачева


свали като pdf разглеждания: 548 последна промяна: 13:39:57, 25 април 2019