Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: четвъртък, 02 май 2019
Валидно до: четвъртък, 16 май 2019, 16:16

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения и Акт за прихващане или възстановяване.

               В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид задължение

Вид на документа

1

4206/02.05.2019

ЖИВКО НИКОЛАЕВ ЧЕНГЕЛИЕВ

ДНИ

Акт за прихващане или възстановяване №4206/25.02.2019

2

ДГ61054/02.05.2019

ИВАНКА ЯНЕВА АРНАУДОВА

ДНИ,ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ61054-1/19.01.2018

3

ДГ62388/02.05.2019

ТОДОР ПЕТРОВ ШЕВЧЕНКО

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения № ДГ62388-1, ДГ62387-1/20.06.2018

4

ДГ62851/02.05.2019

РУМЯНА ВЕСЕЛИНОВА МАРИНОВА

ДПС

Акт за установяване на задължения № ДГ62851-1, 62848-1, 62843-1, 62842-1/28.06.2018

5

ДГ63449/02.05.2019

СТЕФКА ИЛЧЕВА ПАСКАЛЕВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения № ДГ63449-1/19.07.2018

6

ДГ65633/02.05.2019

ЛИЛЯНА СТАНЧЕВА АРНАУДОВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения № ДГ65633-1/08.10.2018

7

ДГ66659/02.05.2019

ДИМИТРИНКА РАЙЧЕВА РАЕВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения № ДГ66569-1/30.10.2018

 

Настоящият списък е в сила за периода от 02.05.2019 г. до 16.05.2019 г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 925 последна промяна: 16:17:50, 02 май 2019