Съобщение до всички собсвеници и носители на ограничени вещни права на жилищна сграда ул. „ОБОРИЩЕ“№3

Съобщение до всички собсвеници и носители на ограничени вещни права на жилищна сграда ул. „ОБОРИЩЕ“№3

Публикувано на: петък, 03 май 2019
Валидно до: петък, 17 май 2019, 15:50

Изх. №70-00-2433/4/03.05.2019г.

ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. "ОБОРИЩЕ"№3

Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж №П-13/01.04.2019г. за  строеж: "Вътрешно преустройство на ателие с идентификатор  07079.609.232.2.4 по КК на гр. Бургас в апартамент разположен в "Жилищна сграда", находящ се в  ПИ с идентификатор 07079.609.232 по КК на гр. Бургас, УПИ V-2073, кв.63 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас с административен адрес ул. "Оборище" №3   

На основание чл.215 от ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност  пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение, чрез Дирекция "ЦАУ Приморие",Община Бургас.Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

 Същото е изложено в стая №4 в Дирекция "ЦАУ Приморие" всеки ден  от 8,30 до 12,30ч.

 

Дирекция "ЦАУ Приморие"
Гл.специалист
Кр.Кръстева-Стоянова


свали като pdf разглеждания: 768 последна промяна: 15:52:04, 03 май 2019