Съобщение до всички заинтересовани собственици

Съобщение до всички заинтересовани собственици

Публикувано на: четвъртък, 09 май 2019
Валидно до: четвъртък, 23 май 2019, 11:57

До Всички заинтересовани собственици

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 1087/25.04.2019 г. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVII-8 в кв.184 по плана на зона "Д", ж.р. "Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.671.553 по КК на гр.Бургас.

Заповедта е изложена в ст. № 4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане" всеки ден от 08.30 до 12.30 часа.

На основание чл. 215 ал. 1 и 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение до Административен съд - Бургас, чрез Дирекция "ЦАУ Възраждане". Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Изготвил:
Кр.Стоянова-гл.специалист
Тел: 056 / 907 467


свали като pdf разглеждания: 716 последна промяна: 11:57:53, 09 май 2019