Съобщение до Марин Лалев, Боянка Цанкова и Петър Стоянов

Съобщение до Марин Лалев, Боянка Цанкова и Петър Стоянов

Публикувано на: четвъртък, 09 май 2019
Валидно до: четвъртък, 23 май 2019, 14:47

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

МАРИН ЦАНКОВ ЛАЛЕВ

Ж.К "ЗОГОРЕ"

БЛ.2, ВХ.А, ЕТ.1, АП.1

ГР.НОВА ЗАГОРА

 

БОЯНКА ЦАНКОВА ЦАНКОВА

УЛ. "ХАДЖИ ДИМИТЪР" №41

ГР. НОВА ЗАГОРА

 

ПЕТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ

УЛ. "ШЕЙНОВО" №4

ВХ.В, ЕТ.1, АП.29

ГР.СОФИЯ

 

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №509/28.02.2019 г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определени за собственици на УПИ ХХVII-40009 в кв. 46, УПИ I-70067, УПИ II-70067, УПИ III-70067, УПИ IV-70067, УПИ V-70067, УПИ VI-70067 в кв. 50, УПИ IV-70067, УПИ V-70067, УПИ VI-70067 и УПИ VII-70067 в кв. 51 по плана с. Маринка.

            Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 


свали като pdf разглеждания: 677 последна промяна: 14:48:03, 09 май 2019