Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: четвъртък, 09 май 2019
Валидно до: четвъртък, 23 май 2019, 16:04

 

ДО

КАРАМФИЛА ЛЮБОМИРОВА САВОВА

УЛ."КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"39

ГР. БУРГАС

 

ДО

ЕЛТЕЛИБ МОХАМЕД АХМЕД СЮЛЕЙМАН

Ж.К."ЛАЗУР"БЛ.77, ВХ.8

ГР.БУРГАС

 

ДО

ДЖОЛИС ЕЛТЕЛИБ МОХАМЕД А СЮЛЕЙМАН

УлЛ."ЯКОВ КРАЙКОВ"  БЛ.27, ВХ."Г", ЕТ.1, АП.43

РАЙОН "КРАСНО СЕЛО"

ГР.СОФИЯ

 

ДО

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА КЪРДЖИЛОВА

Ж.К."ХИПОДРУМА"БЛ.109, ВХОД "В",ЕТ.7

ГР.СОФИЯ

 

ДО

ЖИВКО ХАРАЛАМБОВ ГАРОВ

УЛ."Г.КИРКОВ"21

ГР.БУРГАС

 

ДО

ЛАЗАР ГЕРАСИМОВ ЛАЗАРОВ

УЛ."АЛ.ВЕЛИКИ"15, ВХОД"А",ЕТ.3

ГР.БУРГАС

 

 

ДО

АНТОАНЕТА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

УЛ."ДОБРОВОЛЦИ"11, ЕТ.9

ГР.ВАРНА

 

ДО

ТАТЯНА АТАНАСОВА КАЛОЯНОВА

УЛ."ТРАЕН МИР" БЛ.203, ВХ."Б", ЕТ.4

КВ."НАДЕЖДА", ГР.СОФИЯ

 

ДО

МАРГАРИТА ИЛИЕВА ЛАЗАРОВА

Ж.К."БЪГСТОН"25, ЕТ.15

ГР.СОФИЯ

 

 

 

ДО

ЛИЛИЯ ИЛИЕВА ЛАЗАРОВА

Ж.К."БЪГСТОН"25, ЕТ.6

ГР.СОФИЯ

 

 

 

 

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №818/01.04.2019г. на Зам.-кмет СИРР при Община Бургас, с която е одобрено изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ XXVII - 2039 в кв.60 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.3.2039 по КК на гр.Бургас , с което се променя функционалното отреждане на УПИ от "За складова и търговска база за насипни материали и техника" в "За автосервиз за автомобили и бусове" без промяна на устройствената зона и показателите на застрояване.

Заповедта е изложена в стая № 29 - II-ри етаж в сградата на Д"ЦАУ Освобождение", к-с "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с нея всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Община Бургас пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й. Жалбата следва да се подаде в два екземпляра.

 

Милена Андреева

Гл.специалист в Дирекция УТ

Община Бургас

 

 

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 724 последна промяна: 16:04:39, 09 май 2019