Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: петък, 03 май 2019
Валидно до:

        Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

        В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ СВ 57935 - 1/03.05.2019 г.

 

СВЕТОСЛАВА ПЕТКОВА ПОПОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 57935 - 1/20.09.2017 г.

2

№ СВ 58225 - 1/03.05.2019 г

ДИЯН ГЕОРГИЕВ КОСТОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 58225 - 1/26.09.2017 г.

3

№ СВ 58413 - 1/03.05.2019 г.

ЧАВДАР КОНДОВ КОНДОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ СВ 58413 - 1/28.09.2017 г.

4

№ СВ 58411 - 1/03.05.2019 г.

 

ХАЙ - ЕНЕРДЖИ ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 58411 - 1/28.09.2017 г.

5

№ СВ 66056 - 1/03.05.2019 г.

ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ ЯНЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 66056 - 1/24.10.2018 г.

6

№ СВ 63441 - 1/03.05.2019 г.

ХОЛИДЕЙ ИН БЪЛГАРИЯ ООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 63441 - 1/19.07.2018 г.

7

№СВ 59011 - 1/03.05.2019 г.

АРТ ВОЯЖ 2 ООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 59011 - 1/16.10.2017 г.

8

№ СВ 58614 - 1/03.05.2019 г.

ИЛИЯ ПЪРВАНОВ ИЛИЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 58613 - 1/04.10.2017 г.

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 58614 - 1/04.10.2017 г.

9

№ СВ 58873 - 1/03.05.2019 г.

САШКА ВАНГЕЛКОВА НАЙДЕСКА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължениие по

декларация № СВ 58873 - 1/11.10.2017 г.

10

№СВ 58491 - 1/03.05.2019 г.

СТЕФАН ДИМИТРОВ БИЯЧЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 58491 - 1/02.10.2017

11

№СВ 66081 - 1/03.05.2019 г.

ДАРИНА ПАВЛОВА ТОНЧЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 66081 - 1/24.10.2018

12

№ СВ 58483 - 1/03.05.2019 г.

ГАЯНЕ МХИТАРЯН

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 58483 - 1/02.10.2017

13

№СВ 65032 - 1/03.05.2019 г.

КРИСТИЯНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №СВ 65032 - 1/18.09.2018

14

№ СВ 58873 - 1/03.05.2019 г.

МАРИЯ МИНЧЕВА МАРКОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № СВ 58873 - 1/18.07.2017

Настоящият списък е в сила за периода от 03.05.2019 г. до 17.05.2019 г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 731 последна промяна: 08:59:36, 10 май 2019