Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: понеделник, 13 май 2019
Валидно до: понеделник, 27 май 2019, 08:59

        Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

        В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№8/05.04.2019 г.

 

ДИНКО ИВАНОВ ИВАНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Ревизионен доклад №8/20.02.2019 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 05.04.2019 г. до 19.04.2019 г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 775 последна промяна: 16:14:41, 14 май 2019