Съобщение до собствениците на пчелни семейства

Съобщение до собствениците на пчелни семейства

Публикувано на: петък, 10 май 2019
Валидно до: петък, 24 май 2019, 11:33

Община Бургас уведомява собствениците на пчелни семейства, че от 13.05.2019г. до 15.05.2019г., от 16.30 до 11.00 часа на следващия ден, ВЗК "Христо Ботев"- гр. Бургас, ще извърши третиране с хербицид срещу едногодишни и широколистни плевели в посеви със слънчоглед, находящи се в землище кв. Долно Езерово и землище гр. Бургас.

В землище кв. Долно Езерово предвидените за третиране площи се намират в масив 13, на площ 380 дка. в местността Голям михалич, на отстояние от кв. Д. Езерово и кв. Лозово на 4 кв.

В землище гр. Бургас предвидените за третиране площи са разположени, както следва:

-         в масив 14, на площ 422 дка., в местност Оникилика, на отстояние от гр. Бургас- 6 км. , кв. Ветрен- 3 км; 

-         в масив 36, на площ 132 дка., в местност Оникилика, на отстояние от гр. Бургас- 4 км. , кв. Ветрен- 5 км; 

-         в масив 47, на площ 52 дка., в местност Стария окоп, на отстояние от гр. Бургас- 2 км. , кв. Ветрен- 4 км; 

-         в масив 54, на площ 440 дка., в местност Узун парче, на отстояние от гр. Бургас- 2 км. , кв. Ветрен- 5 км.

Третирането ще се извърши с наземна техника, препарати Селект Супер- 40 мл/дка, Ранг- 120мл/дка, Експрес 4 гр. дка., карантинен срок 60 дни.

За организиране и провеждане на третирането отговаря Венета Кондова- агроном,  тел. 0889735997.

На основание чл. 10 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, собствениците на пчелини са длъжни да предприемат мерки по опазването на пчелните семейства от отравяне. По преценка на собствениците, мястото на пчелина може да бъде обозначено с бял флаг.

 

 


свали като pdf разглеждания: 648 последна промяна: 11:33:46, 10 май 2019