Съобщение до собствениците на пчелни семейства

Съобщение до собствениците на пчелни семейства

Публикувано на: петък, 10 май 2019
Валидно до: петък, 24 май 2019, 11:34

Община Бургас уведомява собствениците на пчелни семейства, че от 13.05.2019г. до 15.05.2019г., от 16.30 до 11.00 часа на следващия ден, ВЗК "Христо Ботев"- гр. Бургас ще извърши третиране с хербицид срещу едногодишни и широколистни плевели в посеви с царевица, находящи се в землище  гр. Бургас

Предвидените за третиране площи се намират в масив 62, на площ 180 дка. в местност Чардак тарла и в масив 65, на площ 360 дка. в  местност Чардак тарла, землище гр. Бургас.

 Отстояние от гр. Бургас- 1 км., а от кв. Сарафово- 3 км.

Третирането ще се извърши с наземна техника, препарат Аденго, при доза 35мл./дка., карантинен срок не се налага.

 За организиране и провеждане на третирането отговаря Венета Кондова- агроном  тел. 0889735997

На основание чл. 10 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, собствениците на пчелини са длъжни да предприемат мерки по опазването на пчелните семейства от отравяне. По преценка на собствениците, мястото на пчелина може да бъде обозначено с бял флаг.

 


свали като pdf разглеждания: 683 последна промяна: 11:34:54, 10 май 2019