Съобщение до Нанка Калушева Стамова - Престел

Съобщение до Нанка Калушева Стамова - Престел

Публикувано на: понеделник, 13 май 2019
Валидно до: неделя, 19 май 2019, 11:09

Дирекция  " ЦАУ Освобождение" 

Изх.№ 94-01-22979/8/10.05.2019 г.

 

Обявяваме Ви, Заповед 814/01.04.2019г. за одобряване на Подробен устройствен план ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 32425.66.9 по КК на местност "Куша", землище на с. Изворище, гр. Бургас, която е изложена в стая № 20 на II-ри етаж в Дирекция " ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с нея  всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат за направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция " ЦАУ Освобождение" до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.


свали като pdf разглеждания: 585 последна промяна: 11:11:59, 13 май 2019