Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на: вторник, 14 май 2019
Валидно до: вторник, 14 май 2019, 08:51

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПР на УПИ I, кв.36 и на УПИ V, кв.19 по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас - промяна на конфигурацията на обслужващата улица с обособяване на тротоари и оформяне на места за крайулично паркиране".         

 


свали като pdf разглеждания: 843 последна промяна: 08:52:10, 14 май 2019