Община Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване

Община Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване

Публикувано на: четвъртък, 16 май 2019
Валидно до: неделя, 16 юни 2019, 13:38

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

 

- Със Заповед №1062/23.04.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ІІІ-313 и VІІІ-314 в кв.41 по плана на ж.к."Славейков", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.602.313 и 07079.602.567 по КК на гр.Бургас.

 

- Със Заповед №1255/15.05.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ V, VІ и VІІ в кв.33 по плана на ж.к."Братя Миладинови", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.621.101, 07079.621.102 и 07079.621.219 по КК на гр.Бургас.

 


свали като pdf разглеждания: 822 последна промяна: 13:40:16, 16 май 2019