ДО Всички собственици и носители на ограничени вещни права на жилищна сграда с административен адрес: ж.к. „Лазур", ул. „Перущица" №19

ДО Всички собственици и носители на ограничени вещни права на жилищна сграда с административен адрес: ж.к. „Лазур", ул. „Перущица" №19

Публикувано на: четвъртък, 16 май 2019
Валидно до: четвъртък, 30 май 2019, 15:25

 

Съобщение за издадено Разрешение за строеж № 6-"З"/16.04.2019г. на Дирекция ЦАУ "Зора" за строеж: "Преустройство за разделяне на апартамент с ид. 07079.607.332.2.39 в жилищна сграда с ид. 07079.607.332.2 на две самостоятелни жилища", находящ се в УПИ I-628, 692, 670, кв.24 по плана на ж.к. "Лазур", ПИ с ид. 07079.607.332 по КК на гр.Бургас.

 

Публикувано на: четвъртък /16.05.2019г./                     

Валидно до: четвъртък /30.05.2019г./        

           

ДО

Всички собственици и носители на ограничени вещни права на жилищна сграда с административен адрес: ж.к. "Лазур", ул. "Перущица" №19

 

 

 

Изх.№94-01-11649/2/16.05.2019г.                   

 

Уведомяваме Ви, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, че е издадено Разрешение за строеж № 6-"З"/16.04.2019г. на Дирекция ЦАУ "Зора" за строеж: "Преустройство за разделяне на апартамент с ид. 07079.607.332.2.39 в жилищна сграда с ид. 07079.607.332.2 на две самостоятелни жилища", находящ се в УПИ I-628, 692, 670, кв.24 по плана на ж.к. "Лазур", ПИ с ид. 07079.607.332 по КК на гр.Бургас, с административен адрес: ж.к. "Лазур", ул. "Перущица" №19.

 

 

На основание чл.149 и чл.215, ал.1 от ЗУТ, Разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Дирекцията за национален и строителен контрол чрез Община Бургас в 14 - дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.

 

Същото е изложено в стая №217 на Дирекция "ЦАУ Зора" всеки ден  от 8,30 до 12,30ч.

 

 

 

Справка на тел. 056/83-76-16                                                         Илияна Иванова

                                                                                                             Гл. специалист в отдел ГАТИ

 

 


свали като pdf разглеждания: 754 последна промяна: 15:26:02, 16 май 2019