Съобщение на Община Бургас относно решение на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството

Съобщение на Община Бургас относно решение на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството

Публикувано на: петък, 17 май 2019
Валидно до: петък, 31 май 2019, 09:55

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава:

- Със Заповед №РД-02-15-110/16.05.2019г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството:

На основание чл. 112д, ал. 4, връзка с ал. 1 и ал. 3, чл. 1116, ал. 1, т. 1 и чл. 112п от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството разрешава на община Бургас да изработи за своя сметка проект на Специализиран подробен устройствен план - парцеларен план за обект: "Разширение на съществуващ пристан и създаване на убежище за малки плавателни съдове в акваторията на остров "Св.Анастасия", община Бургас".


свали като pdf разглеждания: 609 последна промяна: 09:57:38, 17 май 2019