Съобщение за издадена Заповед №479/26.02.2019г.

Съобщение за издадена Заповед №479/26.02.2019г.

Публикувано на: петък, 17 май 2019
Валидно до: петък, 31 май 2019, 15:56

Съобщение за издадена  Заповед №479/26.02.2019г. на зам.кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие",Община Бургас, издадена на основание чл.225а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за премахване на строеж: "Монтаж на панелна инсталация за производство на електрическа и/или топлинна енергия от възобновяеми енергийни източници /слънчева енергия/".

 

Публикувано на: вторник /17.05.2019/                    

Валидно до: вторник  /30.05.2019 г./        

  

 

ДО

Г-Н МИТКО АНГЕЛОВ МАЯКОВ

БУЛ. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ", БЛ.118, ВХ.4, ЕТ.5, АП.10

ГР. БУРГАС

 

ДО

Г-Н НИКОЛАЙ МИТКОВ МАЯКОВ

БУЛ. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ", БЛ.118, ВХ.4, ЕТ.5, АП.10

ГР. БУРГАС

 

 

 

Уведомяваме Ви, че на основание чл.225а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ е издадена Заповед №479/26.02.2019г. на зам.кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие",Община Бургас за премахване на строеж: "Монтаж на панелна инсталация за производство на електрическа и/или топлинна енергия от възобновяеми енергийни източници /слънчева енергия/", находящ се върху покрив на жилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, бул. "Стефан Стамболов" №118, вх.4.

Със съдържанието на заповедта, може да се запознаете в сградата на Дирекция "ЦАУ Зора" (ж.к."Лазур", ул. "Перущица" №67), ет.2, стая №220 и/или стая №201 от 8:30ч. - 12:30ч. 

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Бургас пред Административен съд - Бургас.

 

 

 

Тел. за справка  056/ 84-13-03  

гл.специалист : В.Катрева

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 688 последна промяна: 15:57:55, 17 май 2019