Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: петък, 17 май 2019
Валидно до: петък, 31 май 2019, 17:07

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. 

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

 

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

ФП57915-1/17.05.2019 г.

"КОРСА НИС" ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП57915-1/19.09.2017 г.

2

ФП58160-1/17.05.2019 г.

РОСЕН ИЛЕВ ПЕТРОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП58160-1/26.09.2017 г.

3

ФП58195-1/17.05.2019 г.

МИРОСЛАВА ТОДОРОВА НАЛБАНТОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП58195-1/26.09.2017 г.

4

ФП58387-1/17.05.2019 г.

ЕТ "ЛАГУНА - ОГНЯН МАРИНОВ"

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП58387-1/28.09.2017 г.

5

ФП59659-1/17.05.2019 г.

"АЛУМИНА - ПС - ГРУП" ООД

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП59659-1/31.10.2017 г.

6

ФП60959-1/17.05.2019 г.

РАДКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП60959-1/12.01.2018 г.

7

ФП62792-1/17.05.2019 г.

ПЕТКО ВАСИЛЕВ КАЛОЯНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП62792-1; ФП62793-1/27.06.2018 г.

8

ФП63342-1/17.05.2019 г.

"БЛЕК СИЙ ХОТ ТУБС" ООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП63342-1/16.07.2018 г.

9

ФП63361-1/17.05.2019 г.

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП63361-1; ФП63362-1/17.07.2018 г.

10

ФП63377-1/17.05.2019 г.

"РОБОТРОН - 160" ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП63377-1/17.07.2018 г.

11

ФП64712-1/17.05.2019 г.

ХРИСТО СТЕФАНОВ ХРИСТОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП64712-1/11.09.2018 г.

12

ФП64713-1/17.05.2019 г.

ДИМИТЪР ДАМЯНОВ СТАНЧЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП64713-1/11.09.2018 г.

13

ФП65344-88/17.05.2019 г.

НЕЛИ АНГЕЛОВА РИЧКОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП65344-1/26.09.2018 г.

14

ФП65360-1/17.05.2019 г.

СТАМЕН ПЕТРОВ НИКОЛОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци; данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП65360-1; ФП65361-1/27.09.2018 г.

15

ФП65373-1/17.05.2019 г.

ИВАН АТАНАСОВ ДЕЛИАТАНАСОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП65373-1; ФП65374-1; ФП65375-1/27.09.2019 г.

16

ФП65518-1/17.05.2019 г.

ДИЯНА НЕЙЧЕВА ДИМИТРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП65518-1; ФП65519-1; ФП65520-1/01.10.2018 г.

17

ФП65999-1/17.05.2019 г.

МАРТИН ГЕНАДИЕВ ЗИМИН

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП65999-1/23.10.2018 г.

18

ФП66006-1/17.05.2019 г.

ГЕОРГИ ЖИВКОВ ПЕТРОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП66006-1/23.10.2018 г.

19

ФП66010-1/17.05.2019 г.

НЕДЖМИЕ ОСМАН КУРТУЛУШ

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП66010-1/23.10.2018 г.

20

ФП66110-1/17.05.2019 г.

СВЕТОСЛАВ ТЕНКОВ ТЕНЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП66110-1/24.10.2018 г.

21

ФП66355-1/17.05.2019 г.

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЧАНЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП66355-1/25.10.2018 г.

22

ФП66374-1/17.05.2019 г.

ЯНА АПОСТОЛОВА КИРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП66374-1/25.10.2018 г.

23

ФП66594-1/17.05.2019 г.

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти; такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП66594-1/30.10.2018 г.

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 17.05.2019 г. до - 31.05.2019 г.


свали като pdf разглеждания: 812 последна промяна: 17:08:18, 17 май 2019