Съобщение до всички заинтересовани собственици по плана на „РЦ", ж.р. „Меден Рудник"

Съобщение до всички заинтересовани собственици по плана на „РЦ", ж.р. „Меден Рудник"

Публикувано на: вторник, 21 май 2019
Валидно до: вторник, 04 юни 2019, 10:47

94-01-15445/3/16.05.2019г.   

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  СОБСТВЕНИЦИ

 

Уведомяваме Ви, че за УПИ ХХIV-10 и ХII-10 кв.141, по плана на "РЦ", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.653.235 и 07079.653.234 по КК на гр. Бургас е одобрен ПУП -ПРЗ и  РУП с заповед № 1078 и  заповед №1079/25.04.2019г., на Зам. Кмет на Община Бургас.

Заповедта  е изложена в ст. 4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане", всеки ден от 08.30 до 12.30 часа.     

На основание чл.215 ,ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заинтересованите могат да  направят писмени   възражения и  искания по заповедта, чрез Дирекция "ЦАУ Възраждане" до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

Гл. специалист:
                       / Мариана Танева/                                                                                           

Тел. за връзка 056/85-23-45


свали като pdf разглеждания: 660 последна промяна: 10:49:21, 21 май 2019