СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ по плана на „ РЦ", ж.р" Меден Рудник", гр. Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ по плана на „ РЦ", ж.р" Меден Рудник", гр. Бургас

Публикувано на: сряда, 22 май 2019
Валидно до: сряда, 22 май 2019, 14:23

Уведомяваме Ви , че е изготвен /ПУП-ПРЗ/  за  УПИ ХVIII-2 в кв.141 по плана  на РЦ ж.р "Меден Рудник, гр. Бургас, ПИ 07079.653.230 по КК на гр. Бургас

Същият е изложен в стая № 4 на Дирекция " ЦАУ Възраждане", всеки ден от 8,30-12,30ч.

На основание чл. 128,ал.3 и ал.5 от ЗУТ .,заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта,чрез Дирекция " ЦАУ Възраждане" до Община Бургас, в 14дневен срок от връчването на настоящото съобщение. 

 

Гл. специалист:

                    / Мариана Танева/

Тел. за връзка 056/85-23-45


свали като pdf разглеждания: 471 последна промяна: 14:24:01, 22 май 2019