Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: понеделник, 27 май 2019
Валидно до: събота, 11 май 2019, 15:31

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. 

   В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на ПОКАНА/ АУЗД

Име на задълженото лице

Булстат

ЕГН

Вид Задълж.

Вид на документа

 

 

65585- 1/27.05.2019 г.    

Л  И  Б  ООД

 

 

АУЗД №  65585-1/03.10.2018 г.

 

 

61401-1/27.05.2019 г.         

ПЕТЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ

 

 

 

АУЗД№ ИП61401/15.03.2018г., ИП61400/15.03.2018г.,

 

 

65564-1/27.05.2019 г.         

ХРИСТО КОСТОВ КОМИДВЕНСКИ

 

 

АУЗД№ ИП65564-1/03.10.2018Г.

 

 

63976/27.05.2019 г.    

БГЛ  ГРОУП

 

 

АУЗД № ИП63976/23.08.2018Г., ИП63974/23.08.2018Г.

 

 

ИП66745-1/27.05.2019 г.    

ИРИНА НИКОЛОВА ГОСПОДИНОВА

 

 

АУЗД№ ИП66745-1/01.11.2018г.   

 

 

ИП65074-1/27.05.2019 г.    

АНКА ТОДОРОВА ИЛЧЕВА

 

 

АУЗД№

ИП65074 - 1/19.09.2018г., ИП65073 - 1/19.09.2018г., ИП65071- 1/19.09.2018г.

 

 

 

ИП66632-1/27.05.2019 г.    

СТАНКА ДИМИТРОВА БЪРЗИЛОВА

 

 

АУЗД№

ИП66632 - 1/30.10.2018 Г.

 

 

ИП70250-1/27.05.2019 г.    

ПЕТЪР ИВАЛИНОВ НЕНОВСКИ

 

 

АУЗД№

ИП70250 - 1/08.05.2019г., ИП70251 - 1/08.05.2019г

 

 

ИП69046-1/27.05.2019 г.    

МАЯ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

 

 

 

АУЗД№

ИП69046 - 1/25.03.2019 Г., ИП69046 - 1/25.03.2019 Г.

 

 

ИП69803-1/27.05.2019 г.    

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ПАВЛОВ

 

 

АУЗД№

ИП69803 - 1/16.04.2019г., ИП69804 - 1/16.04.2019г.

 

 

ИП69510-1/27.05.2019 г.    

 

ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА

 

 

 

АУЗД№

ИП69510 - 1/09.04.2019 Г.,ИП69567/09.04.2019 Г.

 

 

ИП66636-1/27.05.2019 г.    

 

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

АУЗД№

ИП66636 - 1/30.10.2018 Г., ИП66637 - 1/30.10.2018 Г.

 

 

ИП63191-1/27.05.2019 г.    

АВТО ЯНИ  ООД

 

 

АУЗД№

ИП63191 - 1/03.07.2018 Г., ИП63192 - 1/03.07.2018 Г.

 

 

ИП61259-1/27.05.2019 г.    

 

МУСТАФА АЛИЕВ ХАМЗОВ

 

 

АУЗД№

ИП61259 - 1/22.02.2018 Г., ИП61260 - 1/22.02.2018 Г.

 

 

ИП62104-1/27.05.2019 г.    

ГАЛЯ СТЕФАНОВА МАРИНОВА

 

 

 

АУЗД№

ИП62104 - 1/04.05.2018 Г.

 

 

ИП62132-1/27.05.2019 г.    

МИЛЕНА ЖИВКОВА ИВАНОВА

 

 

АУЗД№

ИП62132 - 1/04.05.2018 Г., ИП62130 - 1/04.05.2018 Г.

 

 

ИП69775-1/27.05.2019 г.    

ИНОВЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ  ЕООД

 

 

АУЗД№

ИП69775 - 1/16.04.2019 Г.

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от  27.05.2019 г. до 11.06.2019 г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 796 последна промяна: 15:32:53, 27 май 2019