Съобщение до всички заинтересовани собственици

Съобщение до всички заинтересовани собственици

Публикувано на: петък, 31 май 2019
Валидно до: петък, 14 юни 2019, 17:00

70-00-7887/5/ 31.05.2019г.

 

Уведомяваме Ви , че за УПИ II-50,55 кв.131 по плана на "РЦ" ж. р Меден Рудник ,гр. Бургас, представляващ  ПИ 07079.651.333 по КК на гр. Бургас е одобрена заповед № 1345/23.05.219г. на Зам. Кмет на Община Бургас за изменение на ПУП-ПРЗ.

Заповедта  е изложена в стая № 4 на Дирекция " ЦАУ Възраждане", всеки ден от 8,30-12,30ч.

На основание чл.215,ал.1 и ал.4 от ЗУТ .,заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по заповедта, чрез Дирекция "ЦАУ Възраждане" до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

 

Тел. за връзка 056/85-23-45


Гл. специалист:..........................
  /Мариана Танева/ 


свали като pdf разглеждания: 702 последна промяна: 12:00:45, 31 май 2019