Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: вторник, 04 юни 2019
Валидно до: вторник, 18 юни 2019, 16:44

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

ЦАНКА ИВАНОВА ДУГАНОВА

Ж.К "МЕДЕН РУДНИК", БЛ.101

ВХ.4, ЕТ.6

ГР. БУРГАС

 

ДО

ТИХОМИР ХРИСТОВ ТОТЕВ

Ж.К " БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" БЛ.62

ВХ.5, ЕТ.4, АП.7

ГР. БУРГАС

 

ДО

ЗДРАВКО ГАНЧЕВ ГАНЕВ

БУЛ. "МАРИЯ ЛУИЗА" №5, ЕТ.7

ГР. БУРГАС

 

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед  №835/01.04.2019 г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която се определят собствениците на УПИ XXI-1538 в кв.40 по плана на с. Маринка.

            Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                       04.05.2019 г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 658 последна промяна: 16:44:32, 04 юни 2019