Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: петък, 31 май 2019
Валидно до: понеделник, 17 юни 2019, 08:49

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. 

   В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на ПОКАНА/ АУЗД

Име на задълженото лице

Булстат

ЕГН

Вид Задълж.

Вид на документа

 

 

66846- 1/31.05.2019 г.    

СОНЯ МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

АУЗД №  66846-1/06.11.2018 г.

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от  31.05.2019 г. до 17.06.2019 г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 694 последна промяна: 08:51:50, 05 юни 2019