Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: четвъртък, 06 юни 2019
Валидно до: четвъртък, 20 юни 2019, 11:27

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

УЛ. "ГРАФ ИГНАТИЕВ"  №49, ЕТ.2

РАЙОН СРЕДЕЦ

ГР. СОФИЯ

 

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ МОРАВОВ

Ж.К. "ЛАЗУР", БЛ.88, ВХ.4, ЕТ.8, АП.78

ГР. БУРГАС

 

ЙОРДАНКА СТАМАТОВА АВДЖИЕВА

Ж.К. "ЛАЗУР" №54, ВХ.2, ЕТ.3, АП.9

ГР. БУРГАС

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №906/08.04.2019г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определени за собственици на УПИ VI-1281 в кв.20, УПИ XVII-1281 в кв.26 и УПИ XVIII-1281 в кв.26, землище Сарафово, местност "Ъгъла" (бивша "Кюшето").

         Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                       06.06.2019г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 447 последна промяна: 11:28:37, 06 юни 2019