ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ СОБСТВЕНИЦИ ВЪВ ВХОД 21 И ВХОД 22 НА ЖИЛИЩЕН БЛОК 55 Ж.К.“СЛАВЕЙКОВ“, ГР.БУРГАС

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ СОБСТВЕНИЦИ ВЪВ ВХОД 21 И ВХОД 22 НА ЖИЛИЩЕН БЛОК 55 Ж.К.“СЛАВЕЙКОВ“, ГР.БУРГАС

Публикувано на: четвъртък, 06 юни 2019
Валидно до: четвъртък, 20 юни 2019, 13:43

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ СОБСТВЕНИЦИ

ВЪВ ВХОД 21 И ВХОД 22 НА ЖИЛИЩЕН БЛОК 55

Ж.К."СЛАВЕЙКОВ", ГР.БУРГАС

 

 

 

Община Бургас уведомява всички заинтересувани собственици ,че  е издадено разрешение за строеж №О-42/31.05.2019г. за обект: "Игрална зала с хазартни игрални автомати-вътрешно преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 07079.602.217.1.656 - кафе-сладкарница, находящ се в сграда с ид.07079.602.217.1 в ПИ с ид.07079.602.217 по КККР на гр.Бургас" в УПИ XVI-217,218 в кв.15 по плана на ж.к."Славейков", гр.Бургас, административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Славейков", между вход "Ф" и вход "Х" - партер.

Същото подлежи на обжалване пред Административен съд-Бургас  в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.

 

 

 

 

 

АРХ.ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА

Гл.експерт в Дирекция УТ

Община Бургас

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 457 последна промяна: 13:44:14, 06 юни 2019