Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: петък, 07 юни 2019
Валидно до: вторник, 25 юни 2019, 15:32

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Булстат / ЕГН

Вид на документа

1.

ГЯ62312 / 07.06.2019  г.

МАРИО ВАЛЕНТИНОВ ЯНЧЕВ

*********

АУЗ ГЯ62312 - 1 / 15.06.2018 г.

2.

ГЯ62500 / 07.06.2019

ИВАН КАМЕНОВ ИВАНОВ

*********

АУЗ ГЯ62500 - 1; АУЗ ГЯ62501 - 1; АУЗ ГЯ62502 - 1; АУЗ ГЯ62503 - 1; АУЗ ГЯ62504 - 1; АУЗ ГЯ62505 - 1 и АУЗ ГЯ62506 - 1 от 22.06.2018г.

3.

ГЯ63290 / 07.06.2019 г.

ЖЕНИ ДИМИТРОВА ГЛАВЧЕВА

*********

АУЗ ГЯ63290 - 1; АУЗ ГЯ63291 - 1; АУЗ ГЯ62502 - 1 и АУЗ ГЯ63292 - 1 от 09.07.2018 г.

4.

ГЯ64968 / 07.06.2019 г.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МАНОЛОВ

*********

АУЗ ГЯ64968 - 1 и АУЗ ГЯ64969 - 1 от 18.09.2018 г.

5.

ГЯ64971 / 07.06.2019 г.

ЙОРДАНКА ТОНЕВА ГЕОРГИЕВА

*********

АУЗ ГЯ64971 - 1; ГЯ64972 - 1 и АУЗ ГЯ64973 - 1 от 18.09.2018 г.

6.

ГЯ66021 / 07.06.2019 г.

РАДОСТИН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

*********

АУЗ ГЯ66021 - 1 / 24.10.2018 г.

7.

ГЯ65591 / 02.04.2019 г.

ВАЛЕНТИНА ДРАГИЕВА ПЕТКОВА

*********

АУЗ ГЯ66715 - 1 и АУЗ ГЯ66716 - 1 от 01.11.2018 г.

8.

ГЯ66961 / 07.06.2019 г.

ПЕРИ

*********

АУЗ ГЯ66961 - 1 / 19.11.2018 г.

9.

   ГЯ67486 / 07.06.2019 г.

КИРИЛ МАНЕВ ГЕОРГИЕВ

*********

АУЗ ГЯ67486 - 1 и АУЗ ГЯ67487 - 1 от 05.12.2018 г.

10.

ГЯ67518 / 07.06.2019 г.

МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЕВ

*********

АУЗ ГЯ67518 - 1 / 10.12.2018 г.

11.

ГЯ67838 / 07.06.2019 г.

ЗЛАТКА ВЪЛЧЕВА СТАНЕВА

*********

АУЗ ГЯ67838 - 1 и АУЗ ГЯ67839 - 1 от 20.12.2018г.

12.

ГЯ68458 / 07.06.2019 г.

КАРКО ЕКСПРЕС ЕООД

*********

АУЗ ГЯ68458 - 1 / 12.03.2019 г.

13.

ГЯ68587 / 07.06.2019 г.

ФАР-М-ЛТД ЕООД

*********

АУЗ ГЯ68585 - 1; АУЗ ГЯ68586 - 1 и АУЗ ГЯ68587 - 1 от 13.03.2019 г.

14.

ГЯ70170 / 07.06.2019 г.

ЮЛИЯ ИВАНОВА ИЛИЕВА

*********

АУЗ ГЯ70170 - 1 / 03.05.2019 г.

15.

ГЯ70554 / 07.06.2019  г.

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ МИТЕВ

*********

АУЗ ГЯ70554 - 1 / 16.05.2019 г.

 

Настоящият списък е в сила за периода от 07.06.2019 г. до 25.06.2019 г.


свали като pdf разглеждания: 822 последна промяна: 15:34:08, 07 юни 2019