Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на: сряда, 12 юни 2019
Валидно до: сряда, 12 юни 2019, 09:22

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПР между о.т.587, о.т.589 и о.т.590, западно от кв.101 по плана на Зона "Г", к-с "Меден Рудник", гр. Бургас за изграждане на предвидена улица и ПР за УПИ XIX-899, местност "Черна гора" (Кара баир), к-с "Меден Рудник", гр. Бургас".

 


свали като pdf разглеждания: 777 последна промяна: 09:23:23, 12 юни 2019