Съобщение за издадени заповеди

Съобщение за издадени заповеди

Публикувано на: сряда, 12 юни 2019
Валидно до: сряда, 26 юни 2019, 11:48

СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА БУРГАС

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

- Със Заповед №1278/20.05.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ІІ-274 и ХVІІ-275 в кв.23 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.705.603 и 07079.705.1577 по КК на гр.Бургас.

- Със Заповед №1280/20.05.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ VІ-221 в кв.15а по плана на ж.к."Славейков", ПИ с идентификатор 07079.602.221 по КК на гр.Бургас.

- Със Заповед №1500/07.06.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ Х-1055 и ХІ-1054 в кв.118 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.608.171 и 07079.608.172 по КК на гр.Бургас.

- Със Заповед №1502/07.06.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ -603 в кв.42 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.705.603 по КК на гр.Бургас.

- Със Заповед №1537/07.06.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ VІІ-731 в кв.44 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.820.730 по КК на гр.Бургас.

- Със Заповед №1546/07.06.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ XXXV-93 в кв. 16 по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.30.238 по КК на гр. Бургас.


свали като pdf разглеждания: 765 последна промяна: 11:58:37, 12 юни 2019