До Дора Хайнен

До Дора Хайнен

Публикувано на: сряда, 12 юни 2019
Валидно до: сряда, 26 юни 2019, 12:25

 

ДОРА ЕНЧЕВА ЕНЧЕВА-ХАЙНЕН               

ЖК ЛАЗУР. БЛ. 7, ВХ. 1, ЕТ. 5

гр. бургас

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХАЙНЕН,

Във връзка с постъпило искане вх. №94-Д-1120/29.10.2010 г. от Димо Костов Стаматов за възстановяване право на собственост върху новообразувани поземлени имоти по плана на новообразуваните имоти на с.о. Каптажа, землище с. Изворище, община Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010 г. на Областен управител на Област Бургас, в Община Бургас са представени Нотариален акт №186, том 21, вх. per. 8549, дело 5365/08.06.2007 г. на Служба по вписванията гр. Бургас и Нотариален акт №2, том 35, вх. per. 12973, дело 8954/07.08.2008 г. на Служба по вписванията гр. Бургас.

Видно от Нотариален акт №2, том 35, вх. per. 12973, дело 8954/07.08.2008 г. на Служба по вписванията гр. Бургас, Вие сте собственик на имот по плана на с.о. Каптажа.

Във връзка с решение на Комисия по §4, назначена със Заповед №1778/11.07.2014 г. на Кмета на Община Бургас, е необходимо да внесете проект за изменение плана на новообразуваните имоти на с.о. Каптажа, землище с. Изворище, в обхвата на НПИ №№167.1036 и 167.1037, с който да бъде обособен новообразуван поземлен имот за Вашия собствен имот, съгласно Нотариален акт №2, том 35, вх. per. 12973, дело 8954/07.08.2008 г. на Служба по вписванията гр. Бургас.

 

        При необходимост от допълнителна информация лице за контакти:

         инж. Валентина Кръстева - главен специалист в отдел "Устройствено планиране"

         тел: 056/907 289

 

 


свали като pdf разглеждания: 739 последна промяна: 12:26:07, 12 юни 2019