Съобщение до всички заинтересовани собственици за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I в кв.70 по плана на зона „Г", ж.р. „Меден Рудник"

Съобщение до всички заинтересовани собственици за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I в кв.70 по плана на зона „Г", ж.р. „Меден Рудник"

Публикувано на: петък, 14 юни 2019
Валидно до: петък, 28 юни 2019, 09:13

ДО
Всички заинтересовани собственици

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 1512/07.06.2019 г. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I в кв.70 по плана на зона "Г", ж.р. "Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.651.346 и 07079.651.347 по КК на гр.Бургас.
Заповедта е изложена в ст. № 4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане" всеки ден от 08.30 до 12.30 часа. Тел: 056 907 467
На основание чл. 215 ал. 1 и 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение до Административен съд - Бургас, чрез Дирекция "ЦАУ Възраждане". Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

АРХ. ТИХОМИР РАЙЧЕВ
Главен експерт

Изготвил:
Красимира Стоянова, Гл. специалист


свали като pdf разглеждания: 237 последна промяна: 09:14:08, 14 юни 2019