Съобщение до „БУЛКАМ СИЙ ТРЕЙДИНГ“ ООД и „САРАФОВО ПАРК“ ООД

Съобщение до „БУЛКАМ СИЙ ТРЕЙДИНГ“ ООД и „САРАФОВО ПАРК“ ООД

Публикувано на: вторник, 18 юни 2019
Валидно до: вторник, 02 юли 2019, 16:57

Съобщение  за  изготвено изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.820.1326  по КК на гр.Бургас в кв.73 по плана на кв."Сарафово", гр.Бургас

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ"

 

ДО

"БУЛКАМ СИЙ ТРЕЙДИНГ" ООД

УЛ."ФЕРДИНАНДОВА" № 5, ЕТ.2, АП.2

ГР. БУРГАС

 

"САРАФОВО ПАРК" ООД

УЛ."ФЕРДИНАНДОВА" № 5, ЕТ.2, АП.2

ГР. БУРГАС

 

Уведомяваме Ви, че е изготвено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.820.1326 по КК на гр.Бургас в кв.73 по плана на кв."Сарафово", гр.Бургас по одобрен ПУР за масив 14 и 15, местности "манастирското и "Овошките" в предвидено с ОУП разширение на кв."Сарафово".

Същият е изложен в ст. №5 на Дирекция ЦАУ "Изгрев", всеки ден от 8,30ч до 12,30ч. тел.: 056/  86 32 39.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция ЦАУ "Изгрев" до Община Бургас в 14 дневен срок.


свали като pdf разглеждания: 709 последна промяна: 16:59:32, 18 юни 2019