Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: четвъртък, 27 юни 2019
Валидно до: четвъртък, 11 юли 2019, 12:24

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел "КПС", Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

ВИД

Вид на документа

1.

ГС№68604/27.06.19

НИКОЛАЙ ЖЕЛЕЗОВ МОМЧИЛОВ

ДПС

АУЗД№68604/12.04.2019г

2

ГС№66706/27.06.19

КАТЯ ГИЧЕВА КИРИЛОВА

ДНИ ТБО

АУЗД№66706/06.06.2019г

3

ГС№66708/27.06.19

КЛИМАТ Т. ВЕЛЕВ ООД

ДПС

АУЗД№66708/30.05.2019г

4

ГС№66649/27.06.19

ГЕОРГИ СТОЯНОВ АТАНАСОВ

ДПС ТБО ДНИ

АУЗД№66649/13.05.2019г

5

ГС№66062/27.06.19

РАЧО АТАНАСОВ РАДЕВ

ДПС ТБО ДНИ

АУЗД№66062/04.06.2019г

6

ГС№65792/27.06.19

ТОДОРКА РАДЕВА ЙОВЧЕВА

ДНИ ТБО ДПС

АУЗД№65792/01.04.2019г

7

ГС№65965/27.06.19

ЖИВКО СТОЙЧЕВ ПЕТКОВ

ДПС

АУЗД№65965/29.05.2019г

8

ГС№65330/27.06.19

БЕЛИН СТЕФАНОВ МАТЕВ

ДНИ ТБО

АУЗД№65330/18.03.2019г

9

ГС№65255/27.06.19

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ГЯУРОВ

ДПС

АУЗД№65255/30.05.2019г

10

ГС№65222/27.06.19

КЪНЧО ХРИСТОВ ЗЛАТЕВ

ДПС

АУЗД№65222/29.03.2019г

11

 

ГС

 №65221/27.06.19

АТАНАС ВЪЛКАНОВ ВЪЛКАНОВ

ДПС

АУЗД№65221/06.06.2019г

12

ГС№65082/27.06.19

БАЛЮ СВЕТЛИНОВ БАЛЕВ

ДПС

АУЗД№65082/22.03.2019г

13

ГС№64972/27.06.19

АНДРЕАС ПАУЛ ФОЛЦ

ДПС

АУЗД№64972/05.06.2019г

14

ГС№64634/27.06.19

БОРИС СТЕФАНОВ ЙОВЧЕВ

ДНИ  ТБО ДПС

АУЗД№64634/01.04.2019г

15

ГС№64585/27.06.19

СОНЯ НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

ДНИ ТБО

АУЗД№64585/18.03.2019г

16

ГС№64498/27.06.19

ГАЛИН ГОСПОДИНОВ ЕЛИ 96

ДНИ ТБО

АУЗД№64498/28.05.2019г

17

ГС№64411/27.06.19

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ВЪЛЕВ

ДНИ ТБО

АУЗД№64411/28.05.2019

18

ГС№64391/27.06.19

БОРИСЛАВ ОГНЯНОВ ТОПАЛСКИ

ДНИ ТБО ДПС

АУЗД№64391/20.03.2019

19

ГС№64258/27.06.19

БРУС ХРИСТОВ ИЛИЕВ

ДПС

АУЗД№64258/17.03.2019

20

ГС№64043/27.06.19

ТИТ ИНВЕСТ

ДНИ ТБО ДПС

АУЗД№64043/03.05.2019

            Настоящият списък е в сила за периода от 27.06.2019 г. до 11.07.2019 г.

 

 

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 850 последна промяна: 12:25:35, 27 юни 2019