Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: понеделник, 24 юни 2019
Валидно до: понеделник, 08 юли 2019, 12:30

  Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения.

   В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид задължение

Вид на документа

1

003836/24.06.2019

АВВА-ЦВЕТА ЯНЕВА ЕТ

Такси за ползване на тротоари

Акт за установяване на задължения №003836(1)/18.06.2018

2

61009/24.06.2019

АНКА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА

ДНИ,ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ61009-1/16.01.2018

3

62805/24.06.2019

ИВАН РАФАИЛОВ БАЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ62805-1/27.06.2018

4

63535/24.06.2019

ЯВОР ГЕНАДИЕВ ГЕНАДИЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ63535-1/520.07.2018

5

64938/24.06.2019

ГАЛИНА САВОВА ЗЛАТЕВА

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ64938-1, 64939-1/17.09.2018

6

64998/24.06.2019

КРАСИМИР МИЛЕВ РУСИНОВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ64998-1, 64996-1/18.09.2018

7

65129/24.06.2019

СТРАЦИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЪЛОВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ65129-1, 65125-1/19.09.2018

8

65141/24.06.2019

АГАХАНЯН НОВЕЛЛА АРМЕНАКОВНА

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ65141-1/19.09.2018

9

65418/24.06.2019

СУЗИ АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ65418-1, 65416-1/28.09.2018

10

65535/24.06.2019

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

ДНИ, ТБО, ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ65535-1, 65534-1/02.10.2018

11

66087/24.06.2019

МИЛЕНА ХРИСТОВА СТОЯНОВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ66087-1, ДГ66085-1/24.10.2018

12

66796/24.06.2019

КЛИМАТ Т. ВЕЛЕВ ООД

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ66796-1/05.11.2018

13

67818/24.06.2019

РУМЕН ПАНАЙООВ ГЪРКОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ67818-1, 67812-1/19.12.2018

14

69655/24.06.2019

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ69655-1, 69654-1, 69653-1, 69652-1, 69651-1/11.04.2019

15

69660/24.06.2019

МИЛЕНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ69660-1, 69659-1, 69658-1, 69657-1, 69656-1/11.04.2019

16

70106/24.06.2019

ИРЕНА РАДОЕВА КОЗАРЕВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ70106-1, 70106-1/30.04.2019

17

71115/24.06.2019

АННА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ71115-1/13.06.2019

 

Настоящият списък е в сила за периода от 24.06.2019 г. до 08.07.2019 г


свали като pdf разглеждания: 767 последна промяна: 12:34:27, 27 юни 2019