Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано на: петък, 28 юни 2019
Валидно до: петък, 28 юни 2019, 10:25

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

"Оформяне на места за временно паркиране по чл.55 от ЗУТ в УПИ II, кв.11 по плана на ж.к. "Меден рудник", гр. Бургас, в ПИ 07079.651.37 по КК на гр. Бургас".

 


свали като pdf разглеждания: 383 последна промяна: 10:26:24, 28 юни 2019